Menu Close

ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU

 

IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL , Partener în Proiectul „Tratament egal si nediscriminatoriu pentru tinerii NEETS ” COD SMISS-149916, închiriază un spațiu in suprafață de minim 250 mp, in București. Spațiul închiriat trebuie sa aibă următoarele caracteristici:

–         să prezinte extras de carte funciară care să dovedeasca dreptul  de proprietate  sau contract de v/c ori alte forme de deținere legală a spațiului;

–         să asigure utilitățile apă, încălzire, aer condiționat, cablaje telefonie  fixă, internet;

–         durata de închiriere 19 luni

–         suprafața utilă închiriată nu va include suprafața teraselor, balcoanelor, locuri destinate fumatului/recreării și alte spatii similare. Aceste spații, în măsura în care există, vor fi puse la dispoziția chiriașului în mod gratuit.

 

Prezintă avantaje spațiile care:

–        au posibilitate de parcare, comună sau în exclusivitate;

–        au acces separat de alte entități;

–        au contorizări  proprii  pentru  utilitătile spațiului;

–        au asigurate serviciile de colectare a deșeurilor;

–        aparțin locatorului, în mod direct și nu unor operatori intermediari;

 –       se situează într-o zonă centrală sau cu acces facil la mijloace de transport in comun

–        toate sistemele aferente (retea electrică, încălzire/răcire, ventilație, alarmă, etc. trebuie să se alte într-o perfectă stare de funcționare.

 

Valoarea estimată este de 15 000 lei/lună fără TVA. Perioada pe care se doreste închirierea spațiului este de 19 luni. Pretul in LEI este fix și nu se modifică. Criteriul de atribuire pentru această procedură este prețul cel mai mic.

 

În cazul în care se solicită informații suplimentare, acestea se pot obține la nr. de telefon 0728392422, email: office@iproexem.ro, pana la data de 03.05.2022, ora 17.00, data finală a depunerii ofertelor, în strada Aristide Pascal nr. 2, sector 3 București.

 

Fiecare ofertant sau posibil ofertant va depune următoarele documente: oferta proprie, declarație conflict de interese, certificat constatator/ extras carte funciară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *